Ontstaan en werkwijze

Ontstaan schoolathome

Eind 2000 ontstond het plan om deze leeromgeving vorm te gaan geven. De keus hiervoor werd ingegeven door het feit dat wij binnen de rijdende school het afstandsleren meer vorm konden gaan geven door de aansluiting op Kennisnet.

Tijdens onze zoektocht naar een goede leeromgeving voor het primair onderwijs kwamen wij tot de conclusie dat er geen digitale leeromgevingen te vinden waren die op onze situatie aangepast konden worden. Vandaar de keus voor het zelf ontwikkelen van deze leeromgeving.

Vanaf maart 2003 is de digitale leeromgeving schoolathome in gebruik bij Stichting Rijdende School en vanaf 2007 bij de LOVK. Vanaf dat moment zijn er veel aanpassingen en uitbreidingen aan het systeem geweest. We hebben ook veel ervaring opgedaan in het geven van afstandsonderwijs aan onze leerlingen.

Uitgangspunten schoolathome

Bij de opzet van schoolathome is uitgegaan van de individuele leerling die met een eigen leerprogramma aan het werk gaat. De basis van het pakket is dan ook het dagprogramma dat voor de individuele leerlingen klaargezet kan worden.

Aan dit dagprogramma kunnen verschillende mogelijkheden gehangen worden. In schoolathome is al de nodige content aanwezig, maar de content is ook zelf op een simpele manier te maken en toe te voegen aan de leeromgeving. Deze content komt ook beschikbaar voor andere gebruikers van de omgeving. Hierdoor bouwen we samen aan een zeer rijke leeromgeving.

De rijdende school gebruikt voor het vullen van de dagprogramma's leerstofoverzichten die bij de methode hoort die de leerling op de school waar deze in de winter is gebruikt wordt. De LOVK gebruikt de eigen methode Stappen langs het water die nu digitaal opgenomen is in schoolathome

Onderdelen schoolathome

 
kleuter- / ouderdeel Dit onderdeel bevat de methode Stappen langs het water van de LOVK. De methode gaat uit van een aantal activiteiten per dag. Deze activiteiten kunnen ouders met hun kinderen uitvoeren. De leeromgeving kent een terugkoppelmogelijkheid die de ouders kunnen gebruiken om in contact te blijven met de school. Deze mogelijkheid geeft de school inzicht in de vorderingen van de leerlingen.
leerlingdeel groep 3 / 8 Dit onderdeel bevat de mogelijkheid om leerlingen uit groep 3 t/m 8 op een gestructureerde manier te volgen en te begeleiden. Via het leerlingdeel kan informatie verzonden worden naar het leerkrachtdeel. Hierdoor is voor de leerkracht goed te volgen wat de leerling doet. Via de verschillende presentatiemogelijkheden in het systeem heeft de leerling een zeer uitdagende leeromgeving.

 

leerkrachtdeel Zowel het kleuterdeel als het leerlingdeel groep 3/8 is aan te sturen via het leerkrachtdeel. In dit deel kan de leerkracht eigen lessen aanmaken, content ontwikkelen in de vorm van projecten of webzoektochten, de leerling volgen en begeleiden tijdens zijn werk en daarnaast op verschillende manieren communiceren met de leerling.
beheerdeel Elke school of organisatie die met schoolathome gaat werken krijgt zijn eigen beheerdeel. In dit deel zijn nieuwe gebruikers aan te maken en te koppelen. Daarnaast is het mogelijk om te volgen hoe de omgeving gebruikt wordt. Op korte termijn is ook de content die door de school gemaakt is te beheren.

Communicatiemogelijkheden schoolathome

schoolathome is de opvolger van het project E-missie waarbij met GSM-verbindingen en het gebruik van e-mail de leerlingen van Stichting Rijdende School en van de LOVK begeleiding kregen. Belangrijk knelpunt bij dit project was de communicatie met de leerling. Binnen schoolathome zijn daarom veel communicatiemogelijkheden opgenomen.

interne mail Leerlingen en medewerkers van een school kunnen alleen naar elkaar mail verzenden. Deze mail blijft binnen schoolathome
chatbox Leerlingen en medewerkers van een school kunnen met elkaar via de chatbox in contact komen. Men kan ook zien wanneer iemand in de omgeving binnenkomt of juist weggaat.
videoconferencing Leerlingen kunnen op uitnodiging van hun begeleider toegang krijgen tot een videoruimte. Maximaal 6 leerlingen kunnen op deze manier tegelijkertijd begeleiding krijgen.
interne communicatie De omgeving kent meerdere plaatsen waar leerlingen en medewerkers informatie kunnen uitwisselen over het leerproces en de vorderingen daarin.