Even voorstellen

Stichting Rijdende School

Stichting Rijdende School verzorgt het onderwijs aan kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers Zij doen dat door gebruik te maken van mobiele scholen, gastschoolondersteuning, individuele begeleiding en afstandsonderwijs. schoolathome wordt door de stichting al meerdere jaren gebruikt als onderdeel van het afstandsonderwijs. Binnen de rijdende school is een co÷rdinator verantwoordelijk voor de juiste inzet van schoolathome en de inhoud (content) van de leeromgeving.

De ICT-ontwikkelaar en ICT-co÷rdinator van de rijdende school hebben in samenspraak met de co÷rdinator afstandsonderwijs en het hoofd onderwijs de laatste jaren veel veranderingen aangebracht aan schoolathome om de omgeving zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten op de wensen van de gebruikers. Hierdoor is een omgeving ontstaan die zowel door de leerlingen, ouders als leerkrachten als een goede ondersteuningsmogelijkheid van het leerproces wordt gezien.

Huidige ontwikkelingen

Digidagprogramma

Stichting Rijdende School werkt op dit moment aan een mogelijkheid om binnen de school gebruik te kunnen maken van een volledig geautomatiseerd dagprogramma. Natuurlijk wel met alle mogelijkheden voor leerkrachten om het leerproces anders te sturen, indien dit nodig zou zijn. Binnen dit digitale dagprogramma zullen alle methodes die op de Nederlandse basisscholen gebruikt worden via verkorte handleidingen en instructie op zowel leerling als leerkrachtniveau aangeboden worden. Meer informatie is binnenkort te vinden op http://www.digidagprogramma.nl. De werkwijze van het digidagprogramma wordt ook onderdeel van schoolathome.

Informatiesysteem

Onderdelen van het informatiesysteem dat ook door de rijdende school in eigen beheer gemaakt is, zullen op termijn deel uit gaan maken van schoolathome. Op deze manier willen we het volgen van leerlingen nog makkelijker en eenduidiger maken.